Stauning Skole

Stauning Skole
Kirkebyvej 65, Stauning
6900 Skjern
Web: www.stauningskole.skoleintra.dk
E-mail: stauningskole@rksk.dk
 


 

Stauning Skole og Fjordhaven er en nybygget/nyrenoveret fælles institution med børnehave, skole og fritidsordning. At vi er en fælles institution betyder at vi har et tæt samarbejde i hverdagen både personalemæssigt og med børnene. Fællesskabet udmønter sig i, at vi arrangerer fælles uger, hvor alle børnene er sammen. Desuden tager vi udgangspunkt i samme pædagogiske retninger. Vores mål er at skabe en rød tråd gennem det forløb børnene er igennem, fra børnehaven til de går ud af 6. klasse.

Stauning Skole og Fjordhaven er en overskuelig og tryg institution, hvor der er plads til forskellighed, og hvor vi lægger vægt på, at alle skal føle sig velkomne. For os er det vigtigt, at børnene kan lide at være på stedet, og at de oplever, at de har ansvar både for stedet, sig selv og hinanden. For Den Fælles Institution gælder det, at vi prøver at være udviklingsorienteret på alle fronter. På det pædagogiske område har pædagoger og lærere gennem de sidste par skoleår været på kursus i anerkendende pædagogik. Og i øjeblikket er vi i gang med LP-modellen. LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, der anvendes som et praktisk værktøj til udvikling og forbedring af skolers læringsmiljø. Formålet er at skabe et læringsmiljø, der giver gode betingelser for social og faglig læring hos alle børn.

På det teknologiske plan har vi på skolen afskaffet den gamle kridttavle i alle klasselokaler, og i stedet bruger vi nu elektroniske tavler også kaldet interaktive whiteboards. SkoleIntra bruges på alle klassetrin, det giver forældrene en god mulighed for at følge med i deres barns dagligdag. Desuden har vi trådløs internet på hele skolen. I institutionsfolderen kan I finde oplysninger om skolen samt Fjordhaven. Der kan findes yderligere oplysninger på skolens og Fjordhavens hjemmesider.

Med venlig hilsen
Jakob Agerbo
Skoleleder